Κατηγορίες
Uncategorized

Tι είναι το IELTS

Το IELTS είναι ένα Διεθνώς Πιστοποιημένο Τεστ Αγγλικών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας του υποψήφιου ασχέτως ηλικίας ή εθνικής προέλευσης ακολουθώντας συγκεκριμένα κριτήρια βαθμολόγησης για το ακουστικό κομμάτι, το κομμάτι κατανόησης γραπτού κειμένου και τα κομμάτια γραπτού και προφορικού λόγου αντίστοιχα.  Το IELTS το διαχειρίζονται διεθνώς από κοινού το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) και ο Οργανισμός Πιστοποίησης Αγγλικών Αυστραλίας (IDP).

Το IELTS δεν έχει βάση που πρέπει να περάσεις για να πετύχεις στο τεστ. Απλά αναγνωρίζει διαφορετικά επίπεδα ενεργής και παθητικής κατανόησης της γλώσσας σε μια κλίμακα από το 1-9 από τον μη χρήστη της γλώσσας, αυτόν που δεν ξέρει καθόλου Αγγλικά δηλαδή, στον εξαίρετο γνώστη της γλώσσας, αυτόν που την ξέρει ουσιαστικά σαν να ήταν η μητρική του γλώσσα. Το IELTS έχει δύο ειδών τεστ το ακαδημαϊκό που είναι γι αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν και χρειάζονται Αγγλικά και το Γενικό που είναι γι αυτούς που θέλουν να μεταναστεύσουν σε μια Αγγλόφωνη χώρα και να βρουν δουλειά εκεί.

Το Ακαδημαϊκό είναι πιο δύσκολο από το Γενικό στα κείμενα και στην έκθεση. Ο βαθμός που θα πάρεις στο IELTS έχει ισχύ για 2 χρόνια. Αν δεν το έχεις χρησιμοποιήσει για την πιστοποίηση που θες εως τότε θα χρειαστεί να το ξαναδωσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας.

Φόρμα επικοινωνίας