Κατηγορίες
Uncategorized

Οι θεματικές ενότητες του SAT

Το SAT αποτελείται από 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η ικανότητα κατανόησης της Αγγλικής γλώσσας ενώ στο δεύτερο βασικές Μαθηματικές δεξιότητες και γνώσεις επιπέδου Γυμνασίου και Λυκείου. Το πρώτο μέρος των Αγγλικών χωρίζεται σε δύο τμήματα την Κατανόηση Κειμένων (Reading Comprehension) και την Γραμματική & Σύνταξη Προτάσεων ενσωματωμένων σε κείμενα μικρότερου μεγέθους από το πρώτο τμήμα (Writing).

Όλα τα ερωτήματα είναι πολλαπλής επιλογής με 4 επιλογές από τις οποίες διαλέγεις μόνο μια απάντηση για να περάσεις στο answer sheet. Τα κείμενα είναι ακαδημαϊκού επιπέδου με διάφορες θεματολογίες κοινωνικών και θετικών επιστημών παρμένα αυτούσια από βιβλία και περιοδικά. Από άποψη δυσκολίας αλλά και μεγέθους μοιάζουν με τα πιο δύσκολα κείμενα του IELTS ή του TOEFL με μια ειδοποιό διαφορά ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα δίνονται διάσπαρτα μέσα στα κείμενα είτε αμέσως είτε εμμέσως και όχι με την σειρά όπως γίνεται στα προηγούμενα τεστ. Αυτό σημαίνει ότι τα κείμενα πρέπει να διαβαστούν έστω και πολύ γρήγορα για μια φορά πριν αρχίσουμε να απαντάμε στα ερωτήματα. Τώρα στο δεύτερο μέρος στα Μαθηματικά χωρίζεται και αυτό σε δυο τμήματα το No Calculator Section & Calculator Section. Η ύλη είναι ακριβώς η ίδια και στα δύο τμήματα με την διαφορά ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις Scientific Calculator στο τελευταίο τμήμα του τεστ που έχει και τους περισσότερους και δυσκολότερους υπολογισμούς αλλά όχι και στο προτελευταίο. Τα περισσότερα ερωτήματα είναι και εδώ πολλαπλών επιλογών με 4 επιλογές εκτός από τα 5 τελευταία του τρίτου section και τα 8 τελευταία του τέταρτου section που πρέπει να επιλυθούν από τον εξεταζόμενο και να δοθεί η απάντηση που θα βρει σε κατάλληλο χώρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε με προσωπικά ερωτήματα σχετικά με το τεστ.

Φόρμα επικοινωνίας